HJALMAR PETRIS
ADVOKATBYRÅADVOKATBYRÅN


Hjalmar Petris Advokatbyrå grundades 1951 och finns på Södermalm i Stockholm. Byråns huvudinriktning är affärsjuridik, immaterialrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt och arbetsrätt.


ABOUT THE LAW-FIRM


Hjalmar Petris Advokatbyrå was established 1951 and has its office in Södermalm, Stockholm, Sweden. Our main fields are Business Law, Intellectual Property Law, Real Estate Law, Construction Law and Labour Law.

RÄTTSSKYDD


Du kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring/företagsförsäkring om du behöver hjälp i en tvist.


RÄTTSHJÄLP


Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i din försäkring.

MEDARBETARE / PARTNERS


ADVOKAT MATS BJÖRKENFELDT

mats.bjorkenfeldt@petris.se


Advokat Mats Björkenfeldt, ledamot av Advokatsamfundet sedan 1987. Byggnadsingenjör. Arbetat vid tingsrätt och hovrätt. Han har vid ett flertal tillfällen företrätt klienter vid Sveriges högsta domstolar m.m. och i EU-domstol (Tribunalen).

Se Högsta domstolens beslut/domar:

Se Rättsfall från hovrätterna:

SE EUs GENERAL COURT (TRIBUNALEN):


Advokat Mats Björkenfeldt, member of the Swedish Bar Association since 1987. Construction engineer. He has been working at district court and court of appeal, and been counsel in many cases in the highest courts in Sweden and in EU´s General Court.
Example.


Fax. 08 669 00 66


post@petris.se


Hornsgatan 74 A
Tunnelbana/Metro:Mariatorget
Box 171 56, SE 104 62 Stockholm, SWEDENKONTAKT / CONTACT


Want to say hello? Want to know more about us? Give us a call or drop us an email and
we will get back to you as soon as we can.


2024 © Hjalmar Petris Advokatbyrå. All rights reserved.